head_banner

Nyheter

Kallplätering" är både "galvanisering", det vill säga zinksaltlösningen genom elektrolys, så att järnjonerna och zinkjonerna ersätter reflektion, generellt sett, utan uppvärmning, mängden zink på mycket lite, möter våt miljö är lätt att rost.

När tjockleken på varmförzinkat stål tallrik belastning platt stål är inte mindre än 5 mm, den genomsnittliga vikten av zinkskiktet efter galvanisering är inte mindre än 610g/m2; när tjockleken på platt stål är mindre än 5 mm, är den genomsnittliga vikten av zinkskiktet efter galvanisering inte mindre än 460 g/m2. Eftersom de svarta delarna kommer att ta bort ytrostskiktet efter betning, så efter galvanisering ökar inte tjockleken på plattstål, vilket köpare bör vara uppmärksamma på och inte kan använda eftersom detta bör noteras av köparen och bör inte användas som en kriterium för om plattstålet uppfyller kraven.

 

n7


Posttid: 23 september 2021